IPZ-695 - 新道亚里沙2016年番号 学園コンテストグ

IPZ-695 - 新道亚里沙2016年番号 学園コンテストグ

乍热乍凉,阴血虚少,阴阳杂错也。阳痧,腹痛手足暖,以针刺两大拇指甲内侧离肉一韭叶许,出血即安。

夏月宜加辛热之药,以顺夏浮之气。又治一切腹痛方,用小麦秆烧灰,置地出火一切疼痛或寒或热或积食或积血,证莫能辨,药不能施,有起死回生之妙∶用生姜一斤,捣烂略挤其汁,入锅内炒热,用布分作二包,先以一包熨痛处,冷即换热,勿令间断,如姜已干,略加前汁拌之,又炒又熨,痛止乃已。

湿热伤筋,纵而不收持,故懈惰。从少,谓一同而二异。

上文五络未及手心主,而此刺之,和胸中也。血者所以配气,故次理血,今人血气亏者甚多,故次补养。

捣烂,摊浓纸或薄绢上,贴于胀处,少顷即散。半夏陈皮利其膈,膈利则痰气顺矣,豆蔻神曲消其食,食消则谷气顺矣。

 其伤于热、暑湿、疳积等症发热者,散见各门,并详《幼幼集成》,可参考焉。 下之和之,热亦不退。

Leave a Reply